HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ

Đơn vị của bạn chuẩn bị đến ký kê khai thuế tiếp theo. Bạn có mua mới chữ ký số hoặc chuyển đổi nhà cung cấp. Vậy làm sao để có thể sử dụng thông tin chữ ký số mới mua hoặc chuyển đổi này để ký điện từ và nộp tờ khai cho cơ quan bảo hiểm xã hội đơn vị bạn quan http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Thay đổi lại thông tin chữ ký số mới để không bị gián đoạn trong việc nộp tờ khai thuế nhất là trong những ngày cuối cùng của kỳ tính thuế của đơn vị?

Thegioidichvu.vn hướng dẫn bạn thực hiên làm điều đó qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Điền đúng tên đăng nhập

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công chọn Tài Khoản -> Thông tin tài khoản:

Chọn thay đổi thông tin...

Bước 3: Chọn Thay đổi thông tin và nhập lại thông tin chữ ký số:

Click Nhập lại số serial

Bước 5: (Bạn phải cắm chữ ký số mới vào máy và cài đặt lên máy tính của bạn trước khi thực hiện Bước 4). Sau khi Click chọn Nhập lại số serial một hộp thoại xuất hiện và bạn chọn chữ ký số mới bấm OK kết thúc việc thay đổi thông tin chữ ký số.

Chọn Ok để thay đổi thông tin chứng thư số

Như vậy là bạn đã thay đổi thành công thông tin chữ ký số mới cho đợn vị mình. Bạn có thể ký và nộp tờ khai dễ dàng không còn thông báo lỗi ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian nộp tờ khai.

Chúc bạn thành công./.

 Các tin khác

Chat Facebook
news_detail